tổ chức lễ hội

Lễ hội 730 năm chiến thắng Bạch Đằng Giang

Lễ hội 730 năm chiến thắng Bạch Đằng Giang

VTV.vn - Lễ hội Bạch Đằng Giang tái hiện chiến thắng đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc của Ngô Quyền vừa được thành phố Hải Phòng tổ chức.