TV& VIDEO

tổ chức lễ hội

Hội An tổ chức lễ hội mừng bài chòi được UNESCO vinh danh

Hội An tổ chức lễ hội mừng bài chòi được UNESCO vinh danh

VTV.vn - Người dân Hội An đã có một lễ ăn mừng lớn mừng sự kiện “Hội hô bài chòi” trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.