TV& VIDEO

tổ chức sinh nhật

Hi hữu con sinh cùng ngày với cả bố và mẹ

Hi hữu con sinh cùng ngày với cả bố và mẹ

VTV.vn - Một gia đình ở Anh giờ đây chỉ cần tổ chức sinh nhật vào một ngày duy nhất cho cả ba thành viên trong gia đình.