TV& VIDEO

Tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do bão số 10

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do bão số 10

VTV.vn - Các ngân hàng sẽ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Đây là nội dung văn bản của Ngân hàng nhà nước vừa gửi các tổ chức tín dụng và các chi nhánh.