TV& VIDEO

tổ chức từ thiện

Nhà hàng với toàn bộ nhân viên là người khuyết tật tại Morocco

Nhà hàng với toàn bộ nhân viên là người khuyết tật tại Morocco

VTV.vn - Nhà hàng do một nhóm người khuyết tật trẻ điều hành đang góp phần thay đổi nhận thức của người dân về người khuyết tật ở thủ đô Rabac của Morocco.