TV& VIDEO

Tổ chức UNESCO

Kỷ niệm 30 năm UNESCO ra Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 30 năm UNESCO ra Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VTV.vn - Nghị quyết là sự ghi nhận của thế giới, của LHQ đối với những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cao quý nhất, xuất sắc nhất.