Tổ chức UNESCO

Tổng Giám đốc UNESCO đánh giá cao đóng góp thiết thực của Việt Nam

Tổng Giám đốc UNESCO đánh giá cao đóng góp thiết thực của Việt Nam

VTV.vn - Tổng Giám đốc UNESCO đánh giá cao những đóng góp thiết thực, cụ thể của Việt Nam cho sứ mệnh chung của tổ chức

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive