Tổ chức Y tế Thế giới

Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội được tính thế nào?

Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội được tính thế nào?

VTV.vn - Chỉ số chất lượng không khí Hà Nội được tính toán thế nào, độ chính xác ra sao vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau từ phía các cơ quan quản lý môi trường.