TV& VIDEO

Tổ chức Y tế Thế giới

Báo động dịch tả nghiêm trọng nhất lịch sử tại Yemen

Báo động dịch tả nghiêm trọng nhất lịch sử tại Yemen

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố thống kê cho thấy, hơn 800.000 người tại 22/23 tỉnh của Yemen đã bị nhiễm tả.