TV& VIDEO

tố giác tội phạm

Quốc hội thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

VTV.vn - Với tỷ lệ hơn 88% đại biểu có mặt tán thành, chiều 20/6 Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015.