Quốc hội khóa XIV

Bộ trưởng Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Bộ trưởng Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

VTV.vn - Chiều 26/10, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.