TV& VIDEO

Tổ quốc

Lá cờ Tổ quốc -  niềm tự hào của mỗi ngư dân vươn khơi bám biển

Lá cờ Tổ quốc - niềm tự hào của mỗi ngư dân vươn khơi bám biển

VTV.vn - Trên khắp các vùng biển quê hương Việt Nam, hình ảnh lá cờ đỏ ngôi sao vàng 5 cánh bóng hình đất nước luôn sát cánh cùng ngư dân,vươn khơi bám biển.