TV& VIDEO

tố tụng hình sự

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn luật đảng phái chính trị

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn luật đảng phái chính trị

VTV.vn - Nhà vua Thái Lan Rama X mới phê chuẩn bộ luật hữu cơ quy định về các đảng phái chính trị.