TV& VIDEO

Tòa án hiến pháp

Tòa án Tây Ban Nha đình chỉ phiên họp của Catalonia

Tòa án Tây Ban Nha đình chỉ phiên họp của Catalonia

VTV.vn - Ngày 5/10, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đã ra lệnh đình phiên họp ngày 9/10 của cơ quan lập pháp vùng tự trị Catalonia.