TV& VIDEO

Tòa án nhân dân

Xét xử giám đốc thẩm đối với 15 vụ án

Xét xử giám đốc thẩm đối với 15 vụ án

VTV.vn - Trong các ngày từ 10 - 14/4, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã tiến hành phiên họp tháng 4 để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 15 vụ án.