TV& VIDEO

Toàn cảnh thế giới

Các nước lớn sẽ tăng cường cọ xát, cạnh tranh trong năm 2018

Các nước lớn sẽ tăng cường cọ xát, cạnh tranh trong năm 2018

VTV.vn - TS. Lê Đình Tĩnh nhận định, việc triển khai chiến lược của các nước lớn sẽ tăng sự cọ xát, trong đó mặt cạnh tranh nổi trội hơn trong nhiều lĩnh vực.