Toàn quốc kháng chiến

Sức mạnh của lòng yêu nước

Sức mạnh của lòng yêu nước

VTV.vn - Cả dân tộc Việt Nam đã chủ động bước vào cuộc kháng chiến, dù biết sẽ lâu dài và nhiều gian khổ, hy sinh với một niềm tin tất thắng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive