TV& VIDEO

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VTV.vn - Chiều 11/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.