TV& VIDEO

tóc bạc

XQ sử quán Đà Lạt - Không gian đậm bản sắc Việt Nam

XQ sử quán Đà Lạt - Không gian đậm bản sắc Việt Nam

 XQ sử quán Đà Lạt tập hợp những tác phẩm mỹ thuật ở mọi chất liệu, được sáng tác trên cảm hứng Đà Lạt trong quá khứ và hiện tại, qua đó khơi dậy những giá trị văn hóa cả trong những nghi thức được sáng tạo dành riêng cho nghề thêu.