TV& VIDEO

Tốc độ Internet

Cuộc chạy đua cung cấp Internet toàn cầu

Cuộc chạy đua cung cấp Internet toàn cầu

VTV.vn - Facebook, Google và SpaceX đang cạnh tranh trong cuộc đua cung cấp Internet toàn cầu.