TV& VIDEO

tỏi Lý Sơn

Tỏi cô đơn liệu có thể tiếp tục "cô đơn" ở Lý Sơn?

Tỏi cô đơn liệu có thể tiếp tục "cô đơn" ở Lý Sơn?

VTV.vn - Đây là câu hỏi nhiều người băn khoăn khi người Nhật muốn mang giống tỏi voi đến trồng tại Lý Sơn để xuất khẩu.