TV& VIDEO

tỏi Lý Sơn

Công bố top 10 đặc sản quà tặng nổi tiếng Việt Nam

Công bố top 10 đặc sản quà tặng nổi tiếng Việt Nam

VTV.vn - Sau một thời gian đề cử, bình chọn, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa chính thức công bố top 10 đặc sản quà tặng nổi tiếng Việt Nam năm 2017.