TV& VIDEO

tội phạm ấu dâm

Australia cấm tội phạm ấu dâm xuất cảnh

Australia cấm tội phạm ấu dâm xuất cảnh

VTV.vn - Từ ngày 13/12, chính phủ Australia thi hành luật cấm xuất cảnh các đối tượng bị kết tội ấu dâm nhằm bảo vệ trẻ em ở nước ngoài khỏi nguy cơ bị lạm dụng.