TV& VIDEO

tội phạm môi trường

Tội phạm môi trường gia tăng trên toàn cầu

Tội phạm môi trường gia tăng trên toàn cầu

VTV.vn - Tội phạm môi trường, đặc biệt là nạn khai thác tài nguyên thiên nhiên bất hợp pháp, đang có dấu hiệu tăng mạnh trên toàn thế giới.