TV& VIDEO

tội phạm tham nhũng

10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng: Công tác xét xử đạt kết quả cao

10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng: Công tác xét xử đạt kết quả cao

VTV.vn - Trong 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, công tác xét xử các vụ án tham nhũng đã đạt được kết quả cao, khách quan, đúng người, đúng tội.