TV& VIDEO

tôm bơm tạp chất

Phát hiện 3 cơ sở bơm tạp chất vào tôm

Phát hiện 3 cơ sở bơm tạp chất vào tôm

VTV.vn - Kiểm tra 11 cơ sở thu gom và chế biến tôm, đoàn kiểm tra đã phát hiện 3 cơ sở có tôm bơm tạp chất.