TV& VIDEO

tôm bơm tạp chất

Đủ các thủ đoạn bơm tạp chất vào tôm “né” phạt

Đủ các thủ đoạn bơm tạp chất vào tôm “né” phạt

VTV.vn - Hoạt động với quy mô nhỏ, trong thời gian ngắn, liên tục thay đổi địa điểm… là những thủ đoạn của các cơ sở gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm tra xử lý.