TV& VIDEO

tôm sú

Nhiều người nuôi tôm tại Trà Vinh thiệt hại nặng

Nhiều người nuôi tôm tại Trà Vinh thiệt hại nặng

VTV.vn - Thống kê ban đầu hiện có hơn 50 hộ dân thả nuôi khoảng 150 ao với 6 triệu con giống tôm sú bị thiệt hại từ 50% trở lên.