TV& VIDEO

tôm Việt Nam

Châu Á sẽ là thị trường tiêu thụ mới nổi của ngành tôm Việt Nam

Châu Á sẽ là thị trường tiêu thụ mới nổi của ngành tôm Việt Nam

VTV.vn - Xuất khẩu tôm của Việt Nam vào các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN... có sự tăng trưởng đáng kể.