tôm Việt Nam

Tôm nhập khẩu vào Australia phải tuân thủ yêu cầu mới

Tôm nhập khẩu vào Australia phải tuân thủ yêu cầu mới

VTV.vn - Từ 28/9, tất cả sản phẩm tôm tẩm bột dùng làm thực phẩm nhập khẩu vào Australia sẽ phải tuân theo yêu cầu nhập khẩu mới nhằm tuân thủ mức độ bảo vệ thích hợp của nước này.