TV& VIDEO

tổn thương mắt

Lưu ý khi xử trí chấn thương mắt

Lưu ý khi xử trí chấn thương mắt

VTV.vn - Tất cả các trường hợp chấn thương mắt đều cần được xử trí, băng mắt và chuyển đến bệnh viện chuyên khoa mắt, không được chậm trễ vì bất cứ lý do gì.