TV& VIDEO

tôn vinh người hiến máu tình nguyện

Ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyện

Ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyện

VTV.vn - Hôm nay (14/6) là Ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyện.