TV& VIDEO

Tổng bí thư

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án "tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền"

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án "tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền"

VTV.vn - Ban Bí thư đã có chỉ đạo xử lý vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền"