TV& VIDEO

Tổng bí thư

Chuyến thăm Indonesia và Myanmar của Tổng Bí thư nổi bật trên các báo trong tuần

Chuyến thăm Indonesia và Myanmar của Tổng Bí thư nổi bật trên các báo trong tuần

VTV.vn - Chủ đề có mặt trên trang nhất của tất cả các tờ báo số ra trong tuần này là chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Indonesia và Myanmar.