TV& VIDEO

tổng công kích

7h30, 9/10, VTV1: PTL Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tập 3: 9 năm làm một Điện Biên

7h30, 9/10, VTV1: PTL Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tập 3: 9 năm làm một Điện Biên

Tập 3 của bộ phim tài liệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tiêu đề "9 năm làm một Điện Biên" sẽ được phát sóng vào 7h30, ngày 9/10 trên kênh VTV1.