TV& VIDEO

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Kỷ luật 4 cán bộ trong vụ “ngủ quên khiến 2 tàu suýt đâm nhau”

Kỷ luật 4 cán bộ trong vụ “ngủ quên khiến 2 tàu suýt đâm nhau”

VTV.vn - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ “Trực ban chạy tàu ngủ quên, hai tàu hỏa suýt đâm nhau”.