Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

“Giao thông đường sắt sẽ phát triển theo hướng hiện đại sau các dự án lớn”

“Giao thông đường sắt sẽ phát triển theo hướng hiện đại sau các dự án lớn”

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông tại phiên toàn thể Hội nghị Tổng giám đốc Đường sắt OSJD lần thứ 33.