TV& VIDEO

tổng công ty đường sắt

Từ ngày 10/1/2018, khai thác 6 đoàn tàu mới trên tuyến Thống Nhất

Từ ngày 10/1/2018, khai thác 6 đoàn tàu mới trên tuyến Thống Nhất

VTV.vn - Từ ngày 10/1/2018, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ chính thức đưa 6 đoàn tàu khách đóng mới thế hệ 3 vào khai thác trên tuyến đường sắt Thống Nhất.