TV& VIDEO

Tổng công ty lương thực miền Nam

Tổng Công ty Vinafood 2 vướng nợ hơn 1.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Vinafood 2 vướng nợ hơn 1.000 tỷ đồng

VTV.vn - Kinh doanh trong ngành lợi thế và được hưởng nhiều ưu đãi, nhưng TCT Lương thực miền Nam Vinafood 2 vẫn thua lỗ lũy kế gần 1.000 tỷ đồng và hàng trăm tỷ đồng nợ khó đòi.