TV& VIDEO

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Công bố kết luận về sai phạm tại Công ty Thuốc lá Thăng Long

Công bố kết luận về sai phạm tại Công ty Thuốc lá Thăng Long

Thanh tra Chính phủ đã phát hiện hàng loạt vi phạm trong quá trình đầu tư dự án tại hai khu "đất vàng" của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thăng Long, Hà Nội.