TV& VIDEO

Tổng cục Du lịch Việt Nam

"Quy hoạch Sơn Trà mang tính chất định hướng phát triển du lịch"

"Quy hoạch Sơn Trà mang tính chất định hướng phát triển du lịch"

VTV.vn - Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.