TV& VIDEO

Tổng cục Du lịch

Đến tháng 9/2017, khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt hơn 9,4 triệu lượt

Đến tháng 9/2017, khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt hơn 9,4 triệu lượt

VTV.vn - Đến tháng 9/2017, đã có hơn 9,44 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016.