TV& VIDEO

Tổng cục đường bộ Việt Nam

Dừng thu phí BOT nếu đường hư hỏng

Dừng thu phí BOT nếu đường hư hỏng

VTV.vn - Những dự án BOT hư hỏng mà không sửa chữa hoặc sửa chữa chậm thì sẽ bị cho dừng thu phí.