tổng đài

TP.HCM vận hành hệ thống liên thông tổng đài khẩn cấp

TP.HCM vận hành hệ thống liên thông tổng đài khẩn cấp

VTV.vn - Từ ngày hôm nay (21/5), TP.HCM chính thức vận hành hệ thống kết nối liên thông tổng đài khẩn cấp 113, 114, 115.