TV& VIDEO

Tổng điều tra kinh tế

Hà Nội tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố

Hà Nội tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố

VTV.vn - Hôm qua (16/2), Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thuộc UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn.