Tổng Lãnh sự quán Việt Nam

Khai trương lớp học tiếng Việt tại thành phố Ekaterinburg, Nga

Khai trương lớp học tiếng Việt tại thành phố Ekaterinburg, Nga

VTV.vn - Lớp học tại Ekaterinburg giúp con em cộng đồng có thể đọc thông, viết thạo tiếng Việt theo giáo trình dành riêng cho người Việt Nam ở nước ngoài.