TV& VIDEO

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Liên đoàn Lao động lúng túng khi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Liên đoàn Lao động lúng túng khi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm

VTV.vn -Biên bản về các vụ công nhân đình công, do doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, tại các Liên đoàn Lao động ngày một nhiều hơn.