TV& VIDEO

tổng liên đoàn lao động

Bất đồng về mức sống tối thiểu

Bất đồng về mức sống tối thiểu

VTV.vn - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đều có những quan điểm riêng về lương tối thiểu.