TV& VIDEO

tổng liên đoàn lao động

Xây dựng chính sách công bằng cho lao động nữ

Xây dựng chính sách công bằng cho lao động nữ

VTV.vn - "Lao động nữ và vai trò của công đoàn" là chủ đề của một Hội nghị quốc tế do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào ngày hôm nay (6/12).