TV& VIDEO

tổng mức đầu tư

Bộ GTVT: Hầu hết các dự án đều rút ngắn tiến độ từ 2 - 15 tháng

Bộ GTVT: Hầu hết các dự án đều rút ngắn tiến độ từ 2 - 15 tháng

VTV.vn - Theo Bộ GTVT, hầu hết các dự án đều rút ngắn tiến độ từ 2 - 15 tháng nên đã giảm được chi phí lãi vay trong thời gian thi công, tiết giảm chi phí dự phòng cho công trình.