TV& VIDEO

tổng sản phẩm quốc nội

Năm 2018, kinh tế thế giới sẽ khởi sắc

Năm 2018, kinh tế thế giới sẽ khởi sắc

VTV.vn - Dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu năm 2018 sẽ là 4,0%.