TV& VIDEO

tòng thị phóng

Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác Đảng, triển khai nhiệm vụ 2016

Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác Đảng, triển khai nhiệm vụ 2016

VTV.vn - Ngày 9/1, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.