TV& VIDEO

Tổng thống Ai Cập

Ai Cập và Mỹ hợp tác chống khủng bố

Ai Cập và Mỹ hợp tác chống khủng bố

VTV.vn -Tổng thống Ai Cập đề cao tầm quan trọng của quan hệ chiến lược Mỹ-Ai Cập, nhấn mạnh việc tiếp tục củng cố hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quân sự.