Tổng thống Barack Obama

Thượng viện Mỹ bắt đầu tiến trình bãi bỏ ObamaCare

Thượng viện Mỹ bắt đầu tiến trình bãi bỏ ObamaCare

VTV.vn - Với 51 phiếu thuận/48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã đi bước quan trọng đầu tiên để tiến tới bãi bỏ Chương trình chăm sóc sức khỏe ObamaCare.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive