TV& VIDEO

Tổng thống Maduro

Venezuela thành lập ủy ban giải quyết các khoản nợ nước ngoài

Venezuela thành lập ủy ban giải quyết các khoản nợ nước ngoài

VTV.vn - Ngày 2/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo kế hoạch tái cơ cấu vốn và tái cơ cấu nợ nước ngoài.