TV& VIDEO

Tổng thống Nam Phi

Ngoại trưởng các nước SADC họp khẩn cấp về Zimbabwe

Ngoại trưởng các nước SADC họp khẩn cấp về Zimbabwe

VTV.vn - Ngày 16/11, Ngoại trưởng các nước thành viên Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) đã họp khẩn cấp để thảo luận tình hình ở Zimbabwe.