TV& VIDEO

Tổng thống Venezuela

Tổng thống Venezuela sẽ tái tranh cử

Tổng thống Venezuela sẽ tái tranh cử

VTV.vn - Ngày 2/2, đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất cầm quyền đã nhất trí thông qua việc đề cử đương kim Tổng thống Maduro làm ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống.