TV& VIDEO

tổng thu ngân sách

Thu ngân sách Nhà nước vượt gần 70.000 tỷ đồng

Thu ngân sách Nhà nước vượt gần 70.000 tỷ đồng

VTV.vn - GDP năm 2017 tăng cao (6,81%) là yếu tố tích cực khiến tổng thu ngân sách Nhà nước vượt gần 70.000 tỷ đồng so với chỉ tiêu đề ra.