TV& VIDEO

tổng thu nhập

Công đảng Anh công bố cương lĩnh tranh cử

Công đảng Anh công bố cương lĩnh tranh cử

Công đảng Anh hôm 16/5 đã trở thành chính đảng đi đầu trong việc công bố cương lĩnh vận động tranh cử, trong chiến dịch chuẩn bị cho tổng tuyển cử vào tháng 6 tới tại quốc gia này.