TV& VIDEO

tổng thu nhập

Người Việt Nam “gánh” thuế và phí trên GDP gấp 1,4 - 3 lần quốc gia khác

Người Việt Nam “gánh” thuế và phí trên GDP gấp 1,4 - 3 lần quốc gia khác

VTV.vn - Theo WB, tỷ lệ huy động thuế, phí của Việt Nam hiện ở mức bình quân khoảng 20%, trong khi Thái Lan là 16,1%, Philippines là 13,5%, Indonesia là 12,4% và Malaysia là 14,3%.